Agenda - februari

Agenda - maart

1/2

Herdenkingsdienst Wellse oorlogsslachtoffers
20-02-2024

Op Zondag 10 maart vindt de jaarlijkse herdenking van de Wellse oorlogsslachtoffers plaats in de Sint Vituskerk. Dit jaar wordt, naast pastoor Clemens, medewerking verleend door het Antoniusgilde en kinderen van de basisschool.

De leerlingen assisteren in de dienst door de kaarsen ter nagedachtenis van de slachtoffers te ontsteken en versjes en gedichten voor te dragen. Voor de muzikale omlijsting heeft Archief Well een deel van de band Mack & the Nuggets en het Wellse Vrouwenkoor bereid gevonden. “Dust in the Wind”, “Find the cost of freedom”, “Old and wise”, “Kumbaja”, “We will glorify”, “Door de wind”, “Last resort” , “The Rose”, “Halleluja” en We’ll meet again” worden opgevoerd door de band en Vrouwenkoor.

Naast het herdenken van de Wellse slachtoffers wordt ook de Amerikaanse piloot Gerald Duffy herdacht. Duffy behoedde op 8 november 1944 met een heldhaftige actie Well voor een ramp, maar moest dit met de dood moest bekopen. Archief Well heeft vorig jaar April nabij het Mariakapelletje aan de Weideweg een herdenkingspaneel geplaatst als herinnering aan zijn heldhaftige daad.

Nabestaanden van de slachtoffers worden uitgenodigd, maar uiteraard is iedereen welkom om de slachtoffers te herdenken. Het is belangrijk om niet te vergeten wat er toen is gebeurd en te bedenken welke verwoesting en leed een oorlog veroorzaakt. Zeer zeker ook in het licht van de actualiteit in Oekraïne.

De dienst begint om 10 uur en na afloop is er een korte plechtigheid bij het monument aan de Maas en de mogelijkheid om een bloemetje te leggen.

Ontmoetingspunt Well: Ennen hieële del kèèls uut Well
17-02-2024

Op 22 februari 2024 is er bij MFC De Buun in Well weer een Ontmoetingspunt Well. Met als thema: Ennen hieële del kèèls uut Well. Aansluitend een warme maaltijd.

Datum en tijd: 22 februari 2024, 10:30

Locatie: MFC De Buun, Well

Kosten: €10,50 p.p.

2/2

Sjaak en Jan uitgeroepen als KBO prins en adjudant
04-02-2024

In Well was het afgelopen vrijdag weer ouderwets gezellig in de Buun op het 50+ carnavalsbal, dat door de KBO Well werd georganiseerd. Het ‘Idem Dito’ effect liet zich al  snel gelden. De muzikanten Pearl en Jan wisten de oudere garde, die voor een goede opkomst zorgden, snel met de beentjes op de vloer te krijgen.

De Maasjoertsenprins Sander met zijn adjudanten en gevolg vereerden de aanwezigen met een bezoek en sloten ook aan. Toen de sfeer er goed in zat werd eerst afscheid genomen van het ‘prinsesselijk’ duo van 2023, hoogheid Chris (van den Hoef) en adjudante Gerdie (Sijberts). In haar dankwoord zei Chris dat ze alle twee genoten hebben en bedankte dan ook iedereen die heeft mee geleefd en mee gedaan. Hun ‘styliste’, Gerdien van de Buun, werd met een bloemetje bedankt voor haar ondersteuning, die ook zorgde voor een passende outfit.

Even later ging het zoeklicht in de zaal op zoek naar een prinselijke opvolger en een adjudant. De spot stopte bij de oudste aanwezige in de zaal: Sjaak Smits, die Jan Teeuwen als zijn adjudant uitkoos. Nadat zij de mantel, steek en scepter hadden ontvangen gingen zij voorop in de polonaise.

Zes en tachtig jarige Sjaak is een bekende persoon in Well, die evenals adjudant Jan,  al meer dan veertig jaar als gildebroeder betrokken is bij het Sint Antoniusgilde. Maar daarnaast zijn beiden, samen met hun partners, al decennialang altijd aanwezig op alle activiteiten, recepties, feestelijkheden enz. die in Well plaats vonden. In vroeger tijden zorgde Sjaak ook, samen met zijn broer Mat, tijdens de ‘Boerebrulleft’ voor het prachtige span dat de boerenkar van het ‘boerebruudspaar’ trok in de optocht. Mooi om deze mensen, die altijd betrokkenheid hebben getoond bij alles wat er binnen onze gemeenschap plaatsvond, nu ook eens op deze manier in het zonnetje worden gezet. We kunnen dus concluderen dat de KBO Well ook dit jaar weer een goede keuze hebben gemaakt en wenst dan ook iedereen ‘enne mojje vastenaovend’.

 

Foto door: Nico Sijberts 

Nieuws vanuit commissie Kermis Well
01-02-2024

Beste inwoners van Well,

Een tijd geleden heeft Dorpsraad Well een oproep geplaatst voor de oprichting van een taskforce “Wellse Kermis” met als doel om de Wellse kermis een nieuwe impuls te geven.

Hier hebben zich vrijwel meteen 12 personen voor aangemeld. Na een eerste bijeenkomst waarin eerst de huidige situatie van de kermis werd besproken, kwamen we al vrij snel tot de conclusie: De kermisattracties en de horeca moeten weer bij elkaar gebracht worden. Het organiseren van horeca-activiteiten op de huidige kermisplek blijkt vrijwel onhaalbaar. Plaatsing van de kermisattracties rondom ons Multifunctioneel Centrum “De Buun” werd door de groep als beste optie aangedragen. Hierop hebben we de verantwoordelijken bij de gemeente benaderd en is men nu bezig om deze optie te bekijken.

Dat een gezellig dorpsfeest niet alleen om kermisattracties draait, werd bij de tweede bijeenkomst al snel duidelijk. De opdracht voor deze avond was dan ook: Wat maakt de Wellse kermis weer ouderwets gezellig? Niet alleen de kermis, maar vooral wat er rondom de kermis gebeurt. Superleuke initiatieven zijn hierop besproken. Van ballonvaart tot koe-schieten en van dorpsontbijt tot riefkuuk, noem het maar op. Aan enthousiasme geen gebrek zullen we maar zeggen. Kortom, noteer alvast in de agenda: Wellse kermis 2024 van zaterdag 24 augustus t/m dinsdag 27 augustus.

Wordt vervolgd….

Digitale bijeenkomst voor mantelzorgers over bewindvoering en mentorschap.

Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 27 februari van 19.00 tot 20.00 uur.

Opgeven kan via: mantelzorgondersteuning@bergen.nl.

Harmonie de Vriendenkring organiseert muziekworkshops in de Buun.

24 Februarie en 2 Maart

aanmelden via muzieklesharmonie@outlook.com

Woensdagochtend

21 -2 -2024 gaat de Wezerweg weer open.

De stoplichten op de N271 worden dan ook verwijderd.

Hiermee wordt de rotonde in gebruik genomen met 3 poten.

Alleen de aansluiting met de Kasteellaan blijft nog dicht.

Oud papier8 maart
Grijs container26 februari
Plastic / PMD28 februari
Groen container26 februari